Grafické návrhy dizajnov vizitiek
Pripravíme vám grafiku aj tlač vizitky

Kriedový papier 250 – 350g
Tlač – jednostranne alebo obojstranne.
Rozmer 55×85 alebo 90×50

Cena: od 0,05€/ks

Grafické návrhy dizajnov plagátov a letákov

Pripravíme grafiku aj tlač

Kriedový papier 120 – 160 – 250g

Veľkosť tlače do max. SRA3

Cena: od 0,30 €/ks